PRINT SEND TIL EN VEN
Nordenskov Vandværk

Bestyrelsen består af 7 personer, der har konstitueret sig
således pr. d. 21.02.2018:


HVERV
NAVN, ADRESSE
TLF., E-MAIL
Formand
(Kontakt nye medlemmer, ledningsnet m.m.)

Bjarne Kristensen
Egelykkevej 1, Bolhede 
6800 Varde


75 29 85 60
20 48 65 22
bjarne-anita
@kristensen.mail.dk


Næstformand og Bogholder

(Opkrævning, betaling,
Flytteafregning,
Ledningsregistrering,
Hjemmeside m.m.)
Jan Hansen
Kærgårdsvej 9, Nordenskov
6800 Varde
28 77 18 26
jan@studie9.dk
 
 
 
 
 
Kasserer
(Regnskab, Budgetter,
Takstblad, Vandsektorlov m.m.)
Inge Marie Graversgaard
     Egelykkevej 7, Bolhede  
6800 Varde
75 29 84 01
30 28 84 51
 egelykkevej7@bbsyd.dk
 
 
 
 

Sekretær
Referater
Kurt Jessen
Egevej 9, Oved
6800 Varde

23 35 99 46
75 29 83 60
jessen@kass.dk
 
 
 
Bestyrelsesmedlem
(Vandværkspasser 1)
 

Finn Poulsen
 Sønderskovvej 32
Nordenskov
6800 Varde

75 29 85 10
40 28 81 07
 
 


Bestyrelsesmedlem
(Vandværkspasser 2)
Ring ved brud på rør eller ledningsnet.

Poul Erik Lauridsen
 Rønrøgel 29,Nordenskov 
6800 Varde

75 29 81 18
24 20 01 31
 
 
Bestyrelsesmedlem
 

Dorte Larsen
Kærgårdsvej 47, Oved
6800 Varde

20 55 58 17
kaergaard1@bbsyd.dk
 
 
 
 
 
HUSK!! Du kan altid kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne hvis du har spørgsmål.