Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad koster en m3 vand?

Svar: Vandværket tager pt. kun kr. 2,60 pr. m3 (2024 tal), men dertil skal lægges div. afgifter og moms. Se vores takstblad.
Det er meget dyrere pr. m3 vand, når man skal af med vandet igen. Se priser på Varde Forsynings hjemmeside.


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?

Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?

Svar: vores vand er Middelhårdt. De sidste prøver har vist 8,7 - 9,4 H grader.


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet? 

Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?

Svar: ja


Må jeg bruge vand til at vande min have? 

Svar: ja, vores kapasitet er meget stor, og folk er generelt blevet bedre til at spare på vandet, så der er også vand nok til at vande haven med. Men husk på at, hvis du bor i byen, så skal du betale vandafledningsafgift af alt det vand du bruger.


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?

Svar: ja, vi følger kommunens krav til kvalitets-kontrol.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?

Svar:ring til den lokale vvs-installatør, så skaden kan blive udbedret hurtigst muligt. Nordkon ApS tlf: 75 29 80 35. Der viderestilles altid til vagthavende vvs-mand.


Hvor er min stophane placeret?

Svar: kontakt os for nærmere information.


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?

Svar: ja, vandværket udfører jævnligt kontrol med målerne (se under menuen vandmåler)


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?

Svar: ja, det er vigtigt, at du holder øje med dit vandforbrug, for at undgå unødigt vandspild.
Ansvaret for vandspild, f.eks. ved en skjult rørskade, er din alene, og det kan blive en "meget dyr fornøjelse".


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?

Svar: Du er altid velkommen til at kontakte vores Bogholder Morten pedersen på tlf: 22 83 50 16


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?

Svar: Vandværket skal altid have besked når du flytter, så vi kan få lavet en flytteafregning. Vi skal have navn og adresse på udflytter og udflytterens nye adresse, så vi kan sende en flytteafregning. Vi skal ligeledes have nye ejers navne, så vi kan byde velkommen til vandværket. Vi skal have oplysninger om aflæsningstal fra vandmåleren og datoen for aflæsningen/flytningen. Gå evt. ind på menuen "Flytteaflæsning" på vores hjemmeside og send en Flyttemeddelse. 


Hvad vil det sige, at være andelshaver i vandværket?

Svar: Det betyder at du er medejer af vandværket og har ret til at afgive din stemme til den årlige Generalforsamling, som afholdes i februar måned. Find vores VEDTÆGTER på vores hjemmeside.