Vandværket blev etableret den 13. september 1933


Vandværket er i dag en moderne og veldrevet virksomhed, som gennem årene er blevet moderniseret, så den fremstår fuldt ud tidssvarende.
Den bliver drevet af en folkevalgt bestyrelse, som består af 7 medlemmer.
Værket har en sund økonomi og er derfor klar til at løse de udfordringer, som fremtiden måtte bringe, så områdets ca. 720 medlemmer også i fremtiden, kan blive forsynet med godt og rigeligt vand, i alle døgnets 24 timer.

Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 6 boringer, hvorfra der kan indvindes vand.

4 stk. oppe i Solbakke plantage og 2 stk. ved vandværket i Anlægget.

Vi indvinder årligt ca. 220.000 m3 vand.