Vandværket har i perioden 2011 - 2014 udskiftet de gamle vandmålere, med nye radio-vandmålere.

Det betyder, at vi nu kører rundt i vores forsyningsområde omkring årsskiftet, og indsamler målertal fra vandmålerne, til brug for årsopgørelsen.

Du skal derfor kun aflæse din vandmåler til eget brug, så du kan holde øje med dit forbrug.

Vi anbefaler, at man aflæser vandmåleren mindst en gang om måneden, for at undgå unødigt vandspild.


Det er altid forbrugeren, som har ansvaret for vandforbruget.